Czy project managerzy są potrzebni podczas outsourcingu aplikacji webowej online?

2020-08-12

Jeśli wątpisz, czy potrzebujesz kierownika projektu, lub nadal uważasz, że odpowiedzialność PM polega jedynie na tworzeniu zadań i sprawdzaniu postępów (na pewno jesteś w stanie to zrobić sam), to popełniasz ogromny błąd, który pokaże swoje konsekwencje już na początku drogi tworzenia find developers online https://idego-group.com/software-house/.


Bez project managera możesz spotkać się z sytuacją, w której tak naprawdę nikt nie zdaje sobie sprawy, na takie tematy jak: 


  • termin realizacji projektu, ścieżki krytyczne, ich wzajemne zależności;
  • pełną listę zagrożeń i problemów oraz sposobów zapobiegania im;
  • ostateczny koszt projektu lub oprogramowania;
  • cechy pozwalające mierzyć postęp i sukces;
  • kto jest odpowiedzialny za każdą część / sprint / funkcję itp.

Ta lista może być kontynuowana i konsekwentnie codziennie rozpisywana, ponieważ bez osoby zarządzającej projektem bardzo ciężko mówić o sukcesie aplikacji webowej. Skup się na zatrudnieniu odpowiedniej osoby, a zobaczysz, jak szybko projekt będzie posuwał się do przodu. Zacznij dzisiaj!