Kim był generał Tadeusz Rozwadowski?

2021-01-01

Musimy przyznać, że w naszej historii naprawdę pojawiło się bardzo wiele wybitnym postaci. Pragniemy obecnie przybliżyć jedną z nich.


Nieco więcej informacji

Generał Tadeusz rozwadowski https://www.portalwarszawski.com.pl/2018/08/15/tadeusz-rozwadowski-zapomniany-bohater-cudu-nad-wisla/ należy bez wątpienia do dowódców najwybitniejszych w dziejach Polski. W roku 1920 Rozwadowski był szefem Sztabu Generalnego. Uratował on armię polską od klęski niechybnej. To w dużym stopniu jego optymizm, praca oraz także współpraca doskonała z Wodzem Naczelnym.


Jednak za życia rozpoczęto kampanię, która miała na celu umniejszenie jego wszelkim zasługom.