Stają na stanowisku, że kredyty frankowe w ogóle nie są kredytami w rozumieniu prawa bankowego dlatego cała umowa kredytu jest od samego początku nieważna – nie tylko poszczególne jej elementy

2021-03-04

Kredyty denominowane zaś wyrażone są w walucie obcej, bank wypłaca je w walucie krajowej po przeliczeniu bieżącym kursem wymiany z dnia wypłaty. W praktyce to oznacza, że kredyty będą musiały być od początku liczone jako kredyty złotówkowe, ale oparte o LIBOR i marżę. Kiedy kredyty we frankach trafiły do Polski? Stają na stanowisku, że kredyty frankowe w ogóle nie są kredytami w rozumieniu prawa bankowego dlatego cała umowa kredytu jest od samego początku nieważna – nie tylko poszczególne jej elementy. Kredyty w złotych często oparte są o trzymiesięczny WIBOR, który wynosi obecnie. Częściej występują kredyty indeksowane, a więc wyrażone w walucie polskiej, których kwota w momencie wypłaty przeliczana jest na walutę obcą,. W dodatku kredyty - mimo że po “odfrankowaniu” byłyby po prostu standardowymi kredytami w złotych - byłyby oprocentowane jak kredyty “frankowe”,. Trzeba cały czas pamiętać, że nie tylko sytuacja rynkowa, ale również polityczna, wpływa na warunki, na jakich obecnie spłacane są kredyty przez frankowiczów. Ale przed nim jako� nie s�ysza�em, by frankowe lobby nawo�ywa�o do przyj�cia wsp�lnej waluty tak, jak dzisiaj domaga si� pomocy od pa�stwa i s�d�w. Przyznaj�, �e rynek zacz�� w ko�cu dostrzega� g�ówne zagro�enie, jakim s� kredyty frankowe. Środa przynosi mocną przecenę akcji banków posiadających w swoich portfelach kredyty indeksowane we franku szwajcarskim. Banki szybko znajd� spos�b, by odbi� sobie frankowe straty na klientach � w postaci wy�szych op�at i prowizji. Były to wówczas głównie kredyty detaliczne, a sporadycznie hipoteczne. Kredytobiorcy bardzo chętnie zaciągali wówczas kredyty we franku. Dobrzyński i Jankowski są autorami raportu o wpływie kredytów frankowych na wzrost gospodarczy i na podatki, a także osobami, które mają kredyty we frankach. Dzięki tym mechanizmom kredyty “frankowe” były dla banków znacznie bardziej zyskowne niż standardowe kredyty “złotówkowe”. Kiedy kredyty we frankach trafiły nad Wisłę? Denominację kwoty udzielonego kredytu w walucie waloryzacji do złotówki – kredyty denominowane. Z przeprowadzanych analiz wynika, że popyt na kredyty hipoteczne nadal rośnie. Kredyty indeksowane zakładają następujący mechanizm przeliczania kwoty kredytu. Kredyty denominowane zakładają nieco inny mechanizm przeliczania i różnią się treścią zobowiązania kredytowego. Grożą wówczas nieprzewidywalne w skutkach zmiany kursów, co czyni taką akcję kredytową wyjątkowo ryzykowną. Musimy jednak mieć na względzie planowane zmiany w instytucji przedawnienia, o których niedawno pisaliśmy. Poza tym ignorowany był pogląd, że takie kredyty powinno się zaciągać jedynie w walucie, w której się osiąga dochody. „kredytów frankowych” na kredyty indeksowane i denominowane. Zaufanie to rozciągało się na umowy o kredyty hipoteczne, które z reguły są zawierane na duże kwoty i rozłożone na kilkadziesiąt. Obecnie niżej niż kredyty złotowe. Dobrowolnie biorą kredyty jak owce naganiane reklamami a później beczą jak barany jak się okaże że bank znowu górą. Banki i SKOK-i przesłały w sierpniu do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 7,4 proc. Oczywiście nie wiemy, czy wszystkie planowane zmiany ostatecznie zostaną uchwalone. Kredyty w szwajcarskiej walucie były warte 58 mld zł, o tyle w grudniu dwa lata później było to już 149 mld złotych. Coraz liczniejsze procesy o kredyty powiązane z kursem waluty obcej, w tym zwłaszcza CHF, ujawniają coraz większą liczbę danych o nieuczciwym postępowaniu banków. Pierwsze kredyty w szwajcarskiej walucie trafiły do Polski jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku.