Google

katalog stron internetowych

EEG Biofeedback i terapia trudności w uczeniu się   10


Zajęcia odbywają się
w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
przy ul.Topolowej 22.

Pracownia Terapii STIMULUS

mgr Renata Goleń
trener EEG Biofeedback
nauczyciel-specjalista terapii pedagogicznej
pedagog specjalny (oligofrenopedagogika i resocjalizacja)


Prowadzenie Pracowni jest realizacją mojej pasji i chęcią korzystania z doświadczenia zawodowego, które zdobyłam w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, autyzm, zespół Downa, inteligencja niższa niż przeciętna, zaburzenia zachowania i emocji, ADHD, ADD, FAS, dysleksja, dysgrafia, dysortografia) w placówkach integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych .

[u]Wybrane wskazania do treningów metodą EEG Biofeedback:[/u]

nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami koncentracji uwagi
zaburzenia koncentracji uwagi
autyzm
zespół Aspergera
zaburzenia emocjonalne (lęki, agresja)
zaburzenia pamięci
trudności w uczeniu się
dysleksja rozwojowa
stres
trema
wypalenie zawodowe
problemy ze snem
uzależnienia

[u] Dla kogo terapia pedagogiczna ?[/u]

Dla dzieci, które mają trudności w nauce czytania i pisania.
Dla dzieci, które „brzydko piszą”.
Dla dzieci niesamodzielnych.
Dla szczególnie nieśmiałych.
Dla tych z zaburzeniami słuchu fonematycznego.
Dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania i pamięci wzrokowej.
Dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania i pamięci słuchowej.
Dla dzieci z zaburzeniami orientacji przestrzennej i lateralizacji.
Dla mniej sprawnych manualnie.
Dla tych, które mają problemy z nauką ortografii.
Dla tych, które mają problemy z koncentracją uwagi.
Dla dzieci, które wolniej się uczą.
http://www.stimulus.edu.pl
Ocen teraz:  
0

Powiadom administratora

Dodano: 2013-04-13 14:33:13    Odsłon: 637